نوین کلود و به عبارت دیگر ابر نوین :

NovinHost ، شرکت مادر شرکت NovinCloud ، با ارائه زیرساخت های محاسباتی و خدمات نرم افزاری برای میزبانی وب سایت های تجاری و نیازهای محاسباتی ، در سال 2009 راه اندازی شد. پس از یک دهه تجربه ، شرکت شروع به افشای خدمات اصلی زیرساختی به نیازهای مشاغل در قالب خدمات Cloud Computing و ارائه فناوری هایی مانند: IaaS ، Storage Storage ، Cloud DNS ، Cloud Security ، CDN و Video On Demand Platform کرد.

با استفاده از NovinCloud ، مشاغل می توانند با بهره گیری از تخصص شرکت ، فقط با چند کلیک در یک محیط کاملاً خودکار ، به منابع و سرویس های ابری جدید ، سریع و قابل اعتماد دسترسی پیدا کنند و در مدل pay-as-you-go هزینه پرداخت کنند ، که نتیجه آن سریعتر است ارائه خدمات کم هزینه

NovinHost, the parent company of NovinCloud company, was launched in 2009, providing computing infrastructures and software services for hosting business’s websites and computational needs. after a decade of experience, the company began exposing key infrastructure services to businesses needs in the form of Cloud Computing services and providing technologies like: IaaS, Object Storage, Cloud DNS, Cloud Security, CDN, and Video On Demand Platform. With using NovinCloud, businesses can take advantage of company’s expertise to access new, fast, and trusted cloud resources and services with just a few clicks in a fully automated environment and pay in the pay-as-you-go model, which results faster with lower cost service delivery.